Wystawiania faktur on-line oraz nadchodzące zmiany w fakturowaniu

4 sierpnia 2021 roku wprowadzono projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada, że od stycznia 2022 roku wprowadzone zostaną zmiany w krajowym systemie e-faktur. W chwili obecnej i w myśl aktualnych przepisów odnoszą się one jedynie do nowej możliwości dla podatników, jaką będzie korzystanie z faktur online, natomiast podatnicy nie będą mogli sami wystawiać faktur w nowym systemie.

Faktury online od 2022 roku – co się zmieni?

Sama zmiana, którą wprowadza nowelizacja może być, co prawda, uznana jako przełomowa i daje podwaliny do tego, by uważać, że w przyszłości będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją jak np. w Portugalii, gdzie wprowadza się obowiązkowy system faktur elektronicznych. Nowe zmiany w zakresie faktur wystawionych online wiążą się, jednak, w praktyce z projektem nowelizacji, którego bezpośrednim celem jest uszczelnienie systemu VAT w Polsce. Nie tylko Polska, ale też wiele innych, europejskich krajów planuje wprowadzenie na stałe sposobu fakturowania online, co daje możliwość sprawowania większej kontroli podatkowej nad obywatelami oraz skuteczniejszej walki z oszustwami w tym zakresie VAT.
Nowelizacja, o której mowa, jest tak naprawdę pierwszym krokiem w zakresie zmian w krajowym systemie e-faktur, które docelowo mają także uprościć sposób rozliczania się przez podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak od stycznia będzie wyglądał krajowy system faktur i co się zmieni jeśli chodzi o wystawianie faktur?

Już od 1 stycznia 2022 roku faktury w wersji online, wystawione przez podatników za pomocą odpowiedniego programu, będą posiadały przydzielony numer identyfikacyjny w systemie. Sam system będzie też pozwalał na odbiór faktur dokumentujących zakupy osoby będącej płatnikiem, natomiast będzie wymagał akceptacji ich odbiorcy. Każdy podatnik, posiadający swoje konto w systemie faktur online, będzie mógł wystawić fakturę z zastosowaniem wzorca zamieszczonego w wersji elektronicznej. Warto tu wskazać, że same zmiany, które wejdą w życie od nowego roku nie spowodują wycofania z obrotu faktur papierowych -te, bowiem nadal będą funkcjonować.

Nowe przepisy nie przewidują możliwości przesyłania oraz korygowania faktur proforma, a ich głównym celem jest ograniczenie błędów oraz zapobieganie oszustwom związanym z VAT.